MaskWorkshops

Jag håller workshops i maskimprovisation för skådespelare och teaterstuderande (eller andra intresserade), antingen som en del i en förproduktion eller som en helt fristående workshop.
Har hållit workshops för bla

Pantomimteatern, Teater Barbara, Mittiprickteatern, Teaterhögskolan i Stockholm, Teaterhögskolan i Reykjavik Island, Max Reinhard Institute i Wien Österrike, Teaterläger för barn Romateatern Gotland

Kontakta mig om ni är intresserade av ett besök!

Galleri >>>