Rypeungen (Rievssatčivga)

Beaivváš Sámi Našunálateáhter 2017

Masker & dockor: Sara Kander
Foto: Torgrim Halvari
Medverkande: Áilloš (Ripungen), Mary Sarre (Lommen, Fjällräven & Rödräven),
Anitta Suikkari (Haren & Vargen) & Egil Keskitalo (Björnen & Järven)