Ragnarök

Teater Barbara 2010

Mask: Sara Kander
På bild: Ulf Drakenberg som dödsguddinnan Hel & gumman Tökk
Foto: Sara Kander