Ragnarök

Teater Barbara 2010

Mask: Sara Kander
På bild: Carina Jingrot som Völvan & Misteln
Foto: Sara Kander