Lou Andrea Salome
en forsknings/experimentföreställning sprungen ur en masterkurs för skådespelare

Teaterhögskolan i Stockholm 2008

av: Ensembeln
Regi: Ulrika Malmgren & Katta Pålsson
Masker: Sara Kander
Medverkande: Björn Kjellman/Peter Gardiner, Mia Björne, Alexandra Dalström,
Anneli Martini, Amir Chamdin, Louise Petroff & Paul Ree