Serendip - om konsten att misslyckas och ändå lyckas utan att fatta hur

Teater Barbara 2011

Masker: Sara Kander
På bild: Carina Jingrot som gubbe i fängelse, man i byn, drake & danserska
Foto: José Figueroa